Pääsuunnittelu

 • runsaasti toteutettuja kohteita pääkaupunkiseudulla

 • lähtötietokartoitus
 • rakennuspaikkaan tutustuminen, 1krt
 • arkkitehtisuunnitelmiin tutustuminen, 1krt
 • viranomaisesittely, 1krt
 • palautteen antaminen arkkitehdille, 1krt
 • muun suunnittelun käynnistäminen
 • suunnitelmien yhteensopivuuden tarkastelu, 1krt
 • rakennuslupa-asiakirjojen kokoaminen
 • aloituskokoukseen osallistuminen

Toteutettuja kohteita

PÄÄSUUNNITTELU
PIENTALOJA mm:   ESPOO
          Talot Ahonen-Merikoski
             Harjunen,
             Hellsten (tr)
             Juvonen
             Kilpeläinen
             Lahelma (+rl)
             Murtola
             Mätikkömäki (+rl)
             Rantala
             Öysti

          HELSINKI
          Talot Haasnoot
             Hallia
             Ilola
             Kukkonen / 2 pientaloa
             Nuikka
             Sirma
             Puoliväli
             Pöyry
             Valtonen

          TUUSULA
          Talo Keinänen

          VANTAA
          Talot Hietanen
             Junna 
             Niemi
             Nissinen
             Norppatie 37/ pientalot (mi, pvs)
             Parkkonen
             Sirkelä
             Varhama

          MUU UUSIMAA
          Talo Hyvönen-Kumpulainen

PARITALOJA/ RIVITALOJA mm:

          VANTAA
          Talo Roivainen-Voutilainen